ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

    ๕.๑  อาคารเรียนจำนวน                  ๒       หลัง 
    ๕.๒  อาคารประกอบจำนวน            ๑       หลัง
    ๕.๓  ส้วม                                    ๓       หลัง
    ๕.๔  สระว่ายน้ำ                            -        สระ
    ๕.๕  สนามเด็กเล่น                        -        สนาม
    ๕.๖  สนามฟุตบอล                        ๑       สนาม
    ๕.๗  บาสเก็ตบอล                         -        สนาม
    ๕.๘  สนามเทนนิส                         -        สนาม