ติดต่อเรา

โรงเรียนวัดครุนอก

1/1หมู่ที่ 7 ถนนสุขสวัสดิ์ บ้านวัดครุนอก   ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

โทรศัพท์ 0-2463-3140

เว็บไซต์: watkrunokschool.ac.th

Email : info@watkrunokschool.ac.th